Påmelding til loddefiske i Barentshavet i 2022

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 10. januar.

J-258-2021 omhandler Forskriften om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022.

 Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 10. januar 2022.

Påmeldingen sendes på epost til:  [email protected]

Du vil motta en bekreftelse at mailen om påmelding er mottatt av Sildelaget.

Dersom det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier, vil deltakelsen bli begrenset ved loddtrekning.

 

Sildelaget vil legge ut en liste over påmeldte fartøy på nettsiden et par dager før fristen slik at alle kan sjekke at de er kommet med

  

 Rundskriv 36/21 omhandler informasjon vedrørende omsetningen av lodde til konsum i 2022. Les hele Rundskrivet her 

 

Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

Ved loddtrekning fastsetter Fiskeridirektoratet utseilingsrekkefølgen. Norges Sildesalgslag administrerer utseilingsordningen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, skal straks skriftlig melde fra til Norges Sildesalgslag.

 Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai.

Les hele J-258-2021 her.


 

Siste nytt