Positivt første kvartal for NVG-sild, makrell og kolmule

Publisert: av Roar Bjånesøy

Koronavirus til tross, førstehåndsomsetningen i Norges Sildesalgslag for 1.kvartal 2020 vil ende på 2,9 milliarder kroner, en oppgang på 900 millioner kroner  fra 1. kvartal 2019

-Både utenlandske og norske fartøyer har bidratt til økningen.  Utenlandske fartøyer har bidratt med å løfte førstehåndsverdien med 330 millioner kroner, mens norske fartøyer har bidratt med å løfte verdien med 570 millioner, sier seniorrådgiver Roald Oen i Sildelaget.

 Ifølge Oen er det først og fremst økt makrellkvantum som trekker opp verdien for de utenlandske fartøyene.

- Totalt har utenlandske fartøyer omsatt 69 300 tonn i 1. kvartal i 2020 mot 43 800 tonn i 1. kvartal i 2019.  Alene har da makrell bidratt med en verdiøkning på 290 millioner kroner og det til tross for at oppnådd pris ble kr 13,10 pr kg i 2020 mot kr 14.10 pr kg i 2019. NVG-sild, kolmule og hestmakrell er de andre artene som har bidratt til verdiøkningen, sier Oen

For den norske flåten trekker NVG-sild, kolmule og makrell alle opp førstehåndsverdien.  For sild og kolmule er det prisoppgang som gjelder, mens det for makrell er økt kvantum, ifølge Oen.

- Hovedårsaken til økningen for sild er økt pris fra kr 4,00 pr kg i 1. kvartal 2019 til kr 5,50 pr kg i 1. kvartal i 2020.  Også for kolmule skyldes oppgangen økt pris, fra kr 2,42 pr kg i 1. kvartal 2019 til en foreløpig pris på kr 3,12 pr kg i 1. kvartal 2020.  For makrell skyldes oppgangen at kvantumet fisket er økt med 3 000 tonn til 13 000 tonn i 1. kvartal 2020, sier Oen


Eksport

- Den positive utviklingen i førstehåndsomsetningen ser vi for øvrig også igjen i eksporttallene for 1. kvartal, sier Oen

Eksportverdien av makrell og sild økte fra 1,70  til 2,45 milliarder kroner fra 2019 til 2020.  Av denne økningen på  750 millioner kroner relaterer 500 millioner seg til makrell, i all hovedsak grunnet at volumet er økt med 30 000 tonn, og 250 millioner seg til sild. 

- Med uforandret eksportvolum av sild fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal i 2020 , dvs 105.500 t produktvekt i begge kvartalene , har økningen flere årsaker, sier Oen

Årsakene er økt pris for rundfryst sild og silderogn og at produktsammensetningen for eksporten har endret seg ved at mer bearbeidede produkter til høyere priser inngår i varekurven som viser eksporten i 1. kvartal 2020 sammenlignet med 1. kvartal 2019. 

-Disse nevnte årsaken har således bidratt til å løfte gjennomsnittsprisen for den samlede sildeeksporten fra kr 8,00 pr kg i 1. kvartal 2019 til kr 10,33 pr kg i 1. kvartal 2020, sier Oen.

Oen peker også på at store valutabevegelser og en svak krone har vært bidragsytende til positive priser og verdier gjennom første kvartal. 

- Vi vil også trekke frem at bortfall av loddefiske ved Island og i Barentshavet i de to siste årene har bidratt til stor etterspørsel og til gode priser på silderogn.  Usikkerhet grunnet korona-utbruddet blant annet relatert til valutabevegelser, logistikk/transport, eksport/marked og betaling/oppgjør kan naturligvis påvirke det relativt positive bildet vi har registrert så langt i 2020.  Dette gjenstår det imidlertid å se, sier Oen.

- Inntil videre får vi bare håpe at verdenssamfunnet får bukt med korona-viruset og at en kan få gjenopprettet den gode hverdagen igjen, avslutter Oen.

 

Siste nytt