Praksisuke

Publisert: av Camilla Klævold

Denne uken har Sildelaget hatt besøk av praksisstudent Hanne Askestad

Til dagen går Askestad (24) tredje året ved Norges Fiskerihøgskole, UiT, på Fiskeri- og havbruksvitenskap, men har sammen med sine medstudenter blitt plassert i ulike bedrifter og organisasjoner for praksisplass denne uken.

- Jeg var litt nervøs da jeg gikk inn dørene på mandag, men det har gått veldig fint, jeg har blitt godt tatt imot og det har vært en veldig lærerik uke, sier Askestad.

Fiskesalgslag i praksis
Askestad skal være utplassert hos Sildelaget totalt tre uker i høst og er veldig fornøy med den første uken.

- Det har vært interessant å se hvordan salgslagene opererer i praksis, vi har jo lært det teoretiske rundt fiskeriene og de ulike rammeverkene, men det er noe helt annet å se og oppleve hvordan det faktisk fungerer, fortsetter hun.

At Sildelaget også har mange andre ansvarsområder utover det å omsette fisk kom noe overraskende på studenten. Men det mest overraskende var gjerne at man i dagligtalen ikke kaller organisasjonen ved sitt fulle navn «Norges Sildesalgslag», men at vi heller sikrer oss mot tungekrøll og holder oss til «Sildelaget».

- Det er en kompleks næring med mange små og store tannhjul som skal fungere sammen. Det har vært veldig spennende å se hvordan samspillet mellom de ulike instansene foregår for å få disse hjulene til å gå rundt.

Gleder seg til fortsettelsen
Askestad vil hovedsakelig følge salgsavdelingen og den operative driften i laget, men har også fått en innføring i hvordan de andre avdelingene jobber.

- Det har vært mye nytt og mye informasjon denne uken, spesielt kjekt har det vært å følge med på auksjonen og lære om fangstsertifikater.

- Nå må jeg samle tankene å ta innover meg all den nye informasjonen, så gleder jeg meg til å lære enda mer neste gang, avslutter Askestad.

Nyttig for begge parter
Sildelaget er glad for at Askestad har funnet oppholdet lærerikt og det har nok vært vel så lærerikt for de ansatte på huset.

- Det er jo studentene som forhåpentligvis skal drive fiskerinæringen fremover, så å ha studenter på besøk er nyttig for begge parter. Det er viktig å ta vare på dem (studentene) og gi dem et innblikk i hvordan næringen faktisk fungerer, sier salgsleder Kenneth Garvik.

Nå når uken går mot slutten ser begge parter fram til neste praksisperiode og studenten som opprinnelig kommer fra Aukra håper at solen kanskje viser seg ved neste anledning i Bergen. Da uken har vært preget av sterkt uvær både til lands og til vanns.

Siste nytt