Prioriterer kvotetokt

Publisert: av Camilla Klævold

HI justerer toktplanen slik at toktene som samler data til kvoteråd blir prioritert, dette for å unngå usikkerhet i næringen

Store deler av de ansatte på HI har hjemmekontor. Hovedutfordringen er å opprettholde det viktigste innen tokt, feltarbeid, laboratoriedrift og samtidig ha god dyrevelferd.

– Det er mange arbeidsoppgaver som ikke kan gjøres utenfor instituttet. Det er viktig at vi får løst disse oppgavene på best og sikrest måte, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne til HI.

Toktene stopper ikke opp
Vi justerer toktplanene, slik at toktene som er samler data til kvoteråd blir prioritert. Den ytterste konsekvensen av at tokt ikke blir gjennomført, er at forskerne får dårligere datagrunnlag for bestandsberegning og kvoteråd, som igjen vil gi usikkerhet i fiskerinæringen.

– Resultatene fra disse samfunnskritiske toktene har stor betydning for fiskeriet og samarbeid med andre nasjoner. Derfor gjør vi det vi kan for at de går som vanlig forklarer Rogne.

Også virksomhetskritisk feltarbeid vil bli flyttet øverst på prioriteringslisten, slik at ikke viktige tidsserier går tapt – altså der vi har samlet inn data på samme tid i en årrekke for å se klimaeffekter og endringer i økosystemene. Annet feltarbeid er utsatt inntil videre.


Les mer om Havforskningsinstituttet sine grep og utfordringer her:

Siste nytt