Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 15. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 15.01.24 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en nedgang på 5,27% og oljeindikatoren en nedgang på 6,05%. Årsaken til endring i minsteprisene er primært en styrkning av den norske kronen. De nye minsteprisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 15.01.2024. Det er i 2024 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 01/24 finner du her:

 

Siste nytt