Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 18. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 18.09.23 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 0,54% og oljeindikatoren en oppgang på 29,44%. Årsaken til endring i minsteprisene er en økning i pris på fiskeolje. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 18.09.2023. Det er i 2023 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 20/23 kan du lese her:

 

Siste nytt