Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 27.02.2023

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 27. februar gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljenavendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 0,79% og oljeindikatoren en oppgang på 9,29%. Årsaken til endring i minsteprisene er økte priser på fiskeolje. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 27.02.2023. Det er i 2023 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Se rundskriv 04/23 her:

 

Siste nytt