Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 5. juni 2023

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 05.06.23 gjelder følgende priser for råstoff til mel og olje:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 4,00% og oljeindikatoren en oppgang på 3,08%. Årsaken til endring i minsteprisene er en svekkelse av den norske kronen. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 05.06.2023. Det er i 2023 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Les rundskriv 08/23 her:

 

Siste nytt