Prisinformasjon fra Sildelaget for makrell og NVG-sild til konsum

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 28 august vil det bli forandringen i tilganger og hvordan priser og auksjons resultater vises på Sildelagets ekstranett-sider

På den åpne nettsiden til Sildelaget ser man innmeldinger, minstepriser , rundskriv og alt annet som har vært der fra før.

 Nederst i saken her er link til et dokument som var gjennomgått på et medlemsmøte tidligere og som beskriver forandringen mer i detalj.

 

Forandringene på ekstranettet er i hovedsak at hvert fartøy og hvert anlegg har to tilganger til prisinfo og budlogg for de auksjonene de har deltatt på.

Det vil og ligge snittpriser per 5 000 tonn/ 10 auksjoner for alle med pristilgang på ekstranett.

 

 

I tillegg blir det flere snittpriser på en ny Fiskerportal på ekstranett for de fartøyene som er i aktivt fisker eller har meldt avgang (DEP-melding) til aktivt fiske. Fiskerportalen vil i første omgang kun bli relevant for makrell og NVG-sild.

Fartøy som har sendt DEP melding vil i Fiskerportalen finne snittpriser per rute , per auksjon sett at det er minimum to fangster i ruten.

 

En mer detaljert beskrivelse finner du i dokument her. Salgsbordet i Sildelaget vil også være behjelpelig med mer informasjon

LINK TIL PRESENTASJON OM PRISINFORMASJON

Siste nytt