Prøvefisket etter NVG-sild i Kvænangen stoppes inntil videre

Publisert: av Camilla Klævold

I en melding fra direktoratet kommer det fram at prøvefisket etter NVG-sild i Kvænangen stoppes inntil videre grunnet mye bifangst

Fiskeridirektoratet skriver følgende:

"Det har vært gjennomført et grundig prøvefiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjene i Kvænangen i regi av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste. Formålet med dette fisket har vært å få  klarlagt om det er biologisk forsvarlig å la notfartøy over 15 meter fiske sild innenfor fjordlinjene. Prøvefisket viser for høy innblanding av bifangst med torsk og sei. Prøvefisket stoppes derfor inntil videre.


Fiskeridirektoratet"

Siste nytt