Prøveordning med trålfiske etter lodde innenfor 12-mila

Publisert: av Roar Bjånesøy

J-31-2018  Som en prøveordning i 2018 kan fartøy som er tildelt ringnottillatelse fiske lodde med trål innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene.

Fiskeridirektoratet har kommet med ny J-melding: J-31-2018: Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018.

I forskrift 15. desember 2017 nr. 2442 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018 gjøres følgende endring:

§ 16 tredje ledd (nytt) skal lyde:

Som en prøveordning i 2018 kan fartøy som er tildelt ringnottillatelse fiske lodde med trål innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene. Fartøyet må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste minst 48 timer før fisket i dette området starter. Meldeplikten gjelder ikke fartøy som er tildelt loddetråltillatelse.

II

Forskriften trer i kraft straks:Se hele J-31-2018 her: 

Siste nytt