Prosjekt om plast

Publisert: av Camilla Klævold

FHF starter opp fire nye prosjekter som skal øke kunnskapen rundt plastavfall i sjømatnøringen og redusere utslipp

Prosjektene skal undersøke hvor mye plastsutslipp som stammer fra næringen, hvordan næringen kan redusere sine utslipp og hvor mye mikro- og nanoplast som er i fisken.

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsettning at havet er rent.

Det er nå gitt tilsagn for fire ulike forskningsmiljøer som skal studere problemet og oppstarten er rett rundt hjørnet.

SALT Lofoten i samarbeid med Norlandsforskning og Marine Institute ved Memorial University, Canada skal blant annet undersøke plast på avveie og hvordan utslipp kan reduseres. SINTEF har blitt tildelt et prosjekt hvor hovedmålet å kartlegge innhold av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser til humant konsum og fòr.

NORCE, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Luftforskning og Lerøy Seafood skal undersøke mengden plast i laks, samt undersøke hvilke organer plasten tas opp- og evt akkumuleres i.  Dette gjøres i stor grad for å kunne si noe om hvilke vev det er hensiktsmessig å studere for å kunne si noe om plastopptaket i fisken.

Les mer om prosjektene her:

Siste nytt