Redusert minstepris på makrell til konsum fra 22. oktober

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 22. oktober 2018 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,6821 øre pr gram gj. vekt

 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til mel/olje):

NOK 1,80 pr kg

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

 

Meldingen i PDF-format finner du her:

Siste nytt