Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 11. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 11.09.23:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): 

NOK 7,45 pr kg 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): 

NOK 2,40 pr kg 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): 

NOK 1,80 pr kg 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Meldingen finner du her:

Siste nytt