Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 13. juli

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 13. juli gjelder følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 6,18 pr kg

 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): 

NOK 2,40 pr kg

 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 1,80 pr kg

 

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Siste nytt