Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 14. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 14.09.22:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): 

NOK 6,10 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): 

NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): 

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtale mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag har den dynamiske minsteprismodellen for nordsjøsild til konsum blitt suspendert inntil videre og minsteprisen satt til et avtalt beløp. 

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt