Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 21.08.2023

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 21.august: 

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): 

NOK 8,37 pr kg 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): 

NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): 

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Meldingen i PDF-format finner du her:

Siste nytt