Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 28. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag gjelder følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 5,64 pr. kg.

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,40 pr. kg.

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 1,80 pr. kg.

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Les meldingen her:

 

Siste nytt