Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 30.09.2019

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 30. september reduseres minsteprisen på nordsjøsild til konsum

 

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra 30.09.19:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 4,92 pr kg   (ned fra 5.19 pr kg) 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 kr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 1,50 pr kg

 

Siste nytt