Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 4. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 04.09.23: 

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): 

NOK 8,00 pr kg 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): 

NOK 2,40 pr kg 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): 

NOK 1,80 pr kg 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt