Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 11. september 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra mandag 11. september 2017:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):
NOK 3,56 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):
NOK 2,75 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):
NOK 1,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt