Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 17. juli 2023

Publisert: av Hilde Færø

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 17.07.23:

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 17.07.23: 

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 9,02 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Meldingen finner du i PDF-format her:

Siste nytt