Reduserte minstepriser på nordsjøsild til konsum fra mandag 27. november 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra mandag 27. november

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 2,93 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,20 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,10 pr kg
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag

Siste nytt