Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 14. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra onsdag 14. september 2022 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 6,10 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 6,10 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 6,10 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 6,10 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 6,10 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

I henhold til avtale mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag har den dynamiske minsteprismodellen for NVG-sild til konsum blitt suspendert inntil 30. september 2022 og satt til et avtalt beløp. Fra 1. oktober vil prisene igjen reguleres etter gjeldende dynamisk modell .

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt