Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 3. oktober

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 03.10.22 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 5,87 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 5,87 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 5,87 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 5,87 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 5,87 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

I henhold til avtale mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag vil minsteprisene fra okt22 reguleres etter den gjeldende dynamiske minsteprismodellen.  Det er endrede minstepriser på nvg-sild til m/o med virkning fra 03.10.22 som medfører endrede minstepriser til konsum.

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt