Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 30. oktober

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 30.10.23 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 8,87 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 8,61 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 7,69 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

Meldingen i pdf-format finner du her:

Siste nytt