Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 3. juli 2023.

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 3. juli 2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

OBS!  Det er redusert minsteprisgulv som gir lavere minstepriser for alle størrelsesgrupper): 

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 6,83 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)

NOK 2,00 pr kg

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt