Regulering for NVG-sild for 2021

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blir innført ny fast fordelingsnøkkel for norsk vårgytende sild og avsetningen flyttes til åpen gruppe.

Dette melder departementet:

 

-I tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av kvotemeldingen har jeg i neste års reguleringer innført en ny fast, fordelingsnøkkel for nvg-silda. Jeg har også flyttet avsetningen til åpen gruppe, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Den nye fordelingsnøkkelen er nå 49%, 10 % og 41 % på henholdsvis ringnot, trål og kyst. Avtalen fra 2009 om kvotebytte mellom ringnot- og trålgruppen på nvg-sild og makrell videreføres som tidligere.

Norge har også besluttet å videreføre den norske andelen på 76 % av totalkvoten (TAC), så den norske kvoten for 2021 blir dermed på 494 785 tonn. Av dette er det satt av 561 tonn til rekrutteringskvoter, 890 tonn til undervisningsformål, 250 tonn til agnkvoter og 2.000 tonn til åpen gruppe kyst. 

De siste ukers utvikling i fisket for kystfartøy under 15 meter viser at kvoteutnyttelsen har vært mye bedre enn forventet. Den foreslåtte overreguleringsgraden justeres derfor ned fra forslaget på 25 % til 20 %.

Se alle fiskerireguleringer  her: 

Siste nytt