Regulering i fisket etter brisling

Publisert: av Camilla Klævold

Åpner for brislingfiske i Trondheimsfjorden

J-252-2022

§ 4 fjerde ledd (endret) skal lyde:

Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden) innenfor en kvote på 165 tonn.

Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til [email protected]    .


Hele J-meldingen her:

Siste nytt