Reklamasjon ved konsumlandinger

Publisert: av Camilla Klævold

Sildelaget, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har kommet til enighet om nytt rundskriv for reklamasjon ved konsumlandinger

Hovedbestemmelser for behandling av reklamasjoner er gitt i Sildelagets Forretningsregler §15 om «Kvalitet, sortiment og reklmasjoner m.m.». Nå har en arbeidsgruppe bestående av blant annet salgsledere, inspektører og øvrige ansatte gått gjennom rapporter og billedmateriale for å utarbeide en forbedret veileder i forbindelse med reklamasjonssaker.

- Norges Sildelsalgslag som omsetter gjennom en auksjon må gjøre det som er mulig for å sikre lik behandling av like saker – når det er snakk om reklamasjon, sier salgsdirektør Knut Torgnes.

Arbeidsgruppen har også hatt en god dialog med kjøpersiden gjennom Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

- I motsetning til før så er det nå utarbeidet et skjema som skal gi bedre retningslinjer på de ulike nivåene av lyte i ulike situasjoner, sier Torgnes.

Det gjøres også oppmerksom på at kjøperne må ta høyde for de sesongmessige variasjonene som vil være i feks makrellfiskeriet. Det som kan være grunnlag for reklamasjon i november er kanskje ikke grunnlag i reklamasjon i august, pga kvalitetsvariasjoner utover sesongen.  

I tillegg er det utført en bearbeiding fra IT-siden i henhold til datahåndtering, dette arbeidet vil fortsette slik at det vil være mulig å bruke for eksempel billedmateriale og andre rapporter som arbeidsverktøy i reklamasjonssaker.

- Vi håper at folk har tillitt til auksjonen og at reklamasjonssaker blir behandlet likt, sier Torgnes.

- Så nå gjenstår det bare å gi hele gjengen et godt ønske i kommende sesong og er det noe folk lurer på er det bare å ta kontakt. Vi er klare, spente og forventningsfulle opp mot sesongen, avslutter Torgnes.


Rundskriv 19/21 finner du her:

Siste nytt