Rekordhøy eksportverdi første halvår

Publisert: av Camilla Klævold

Norge eksporterte sjømat for 52,9 milliarder kroner i løpet av årets seks første måneder

Det er en verdivekst på 3,5 prosent, eller 1,8 milliarder kroner, målt mot første halvår i fjor.

- Til tross for en meget utfordrende vår med koronakrisen, ser vi en verdivekst i sjømateksporten i første halvår. Det er laks, ørret, sild og makrell som øker mest sammenlignet med første halvår i 2019. En svak norsk krone er hovedårsaken til verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

- Økte kvoter for makrell, økt produksjon av ørret og dreining mot mer filetprodukter av laks er også med på å trekke opp verdien, sier Larsen.

Tre viktige faktorer
Selv om det overordnete bildet viser en verdivekst for norsk sjømateksport i første halvår, understreker Renate Larsen at flere arter og produkttyper har opplevd en verdinedgang, som for eksempel fersk torsk, reker og kongekrabbe. Det er spesielt tre faktorer som har bidratt til det:

- En nærmest global nedstenging av restaurantene.
- Færre flyavganger grunnet strenge reiserestriksjoner.
- Mye dårlig vær i hovedsesongen for fersk torsk som medførte reduserte fangster.

- Vi ser også at saltfisk, klippfisk og tørrfisk av torsk er ekstra hardt rammet i første halvår. Dette skyldes blant annet at det har vært store utfordringer knyttet til koronaviruset i tradisjonelt store markeder som Brasil og Italia, sier Larsen.


Verdivekst juni
- Når vi omregner til annen valuta, ser vi også en nedgang i eksportprisen for enkelte produkter, noe som vitner om fallende etterspørsel. Redusert kjøpekraft, risiko for at koronaviruset blusser opp igjen og usikkerhet i verdikjeden er faktorer som gjør fremtidsutsiktene usikre, sier Larsen.

– En ny rekord for sjømateksporten i første halvår er både gledelig og imponerende. Sjømatnæringen bidrar til arbeidsplasser langs hele kysten vår. Selv om kronekursen spiller inn, viser de ferske tallene at næringen så langt har klart seg godt gjennom koronakrisen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

I likhet med halvårstallene viser også sjømateksporten i juni en verdivekst:

- Det ble eksportert sjømat for 8,4 milliarder kroner.
- Det er en økning i verdi på 5 prosent, eller 400 millioner kroner, sammenlignet med juni i fjor.


Les om de ulike fiskeslagene på sjømatrådet sin side:

Siste nytt