Rekordkvartal for makrelleksporten

Publisert: av Roar Bjånesøy

89 700 tonn makrell til 1,4 milliarder gikk ut i første kvartal. Også sildeeksporten har hatt god vekst i begynnelsen av 2021

Dette viser siste tall fra Sjømatrådet

 

- I fjor ble det satt ny eksportrekord for makrell, og trenden fortsetter i første kvartal med ny rekord. I likhet med sild har makrellen fått økt etterspørsel under pandemien.

I Asia ser vi at etterspørsel etter sunne og rimelige produkter er en viktig forklaring – i tillegg til god tilgjengelighet i dagligvarebutikker, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

 • Norge eksporterte 89 700 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første kvartal.
 • Det er en økning i volum på 10 prosent.
 • Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.
 • Sør-Korea, Japan og Kina var største markeder for norsk makrell i første kvartal.

 

Sterk start for sildeeksporten

- Det har vært en sterk start på året for sildeeksporten, og vi må tilbake til 2012 for å finne en høyere eksportverdi for sild i første kvartal.

Med en økning i kvoten på norsk vårgytende sild (NVG) på 24 prosent, var det ventet at prisene ville komme under press. Det har ikke skjedd. Silda har gjennom pandemien opplevd økt etterspørsel i mange markeder, og mangel på stor sild har bidratt til å presse prisene oppover, sier Jan Eirik Johnsen

 • Norge eksporterte 121 000 tonn sild til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal.
 • Det er en økning med 212 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.
 • Volumet økte med 15 prosent fra 105 000 tonn.
 • Polen, Litauen og Nigeria var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.


For mars måned separat er tallene litt svakere

I mars var det et fall i volum og økning i verdi for sild:

 • Det ble eksportert 28 900 tonn sild til en verdi av 407 millioner kroner.
 • Det er en reduksjon i volum på 10 prosent.
 • Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med mars i fjor.


I mars var det et fall i volum og verdi for makrell:

 • Det ble eksportert 18 800 tonn makrell til en verdi av 296 millioner kroner.
 • Det er en reduksjon i volum på 9 prosent.
 • Verdien falt med 64 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

 

Sjømatrådet er fornøyd med veksten i Asia sett i den store sammenhengen:

 

Viktige konsummarkeder som Japan, Sør-Korea og Taiwan viser alle en sterk utvikling.

- Samlet sett har eksporten til disse markedene økt med 40 prosent i første kvartal sammenlignet med i fjor. Også bearbeidingsmarkedene Vietnam og Indonesia øker kraftig, med over 100 prosent vekst i perioden sammenlignet med fjoråret, sier Jan Eirik Johnsen.

 

 

Siste nytt