Rekordmåned for makrelleksporten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etterspørselen etter makrell øker i Asia i starten på 2021 , men for silda ble det redusert eksportvolum i januar

Rekordmåned for makrell

  • I januar ble det eksportert 41 800 tonn makrell til en verdi av 626 millioner kroner.
  • Volumet økte med 57 prosent.
  • Verdien økte med 187 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
  • Sør-Korea, Japan og Kina var største mottakere av makrell i januar.

2020 ble et rekordår for norsk makrell, og 2021 startet også sterkt med ny januar-rekord for makrelleksporten.

-  Vi ser at den sterke etterspørselen fra konsummarkeder som Sør-Korea, Taiwan og Japan fortsetter, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.   

Januar har vært en spesiell måned, ettersom den norske flåten ikke har hatt tilgang til å fiske makrell i britiske farvann.

- Samtidig ser vi at landingene fra utenlandske båter øker, noe som blant annet skyldes at vi har hatt en tidligere fangststart enn i fjor, sier, sier Jan Eirik Johnsen.  

Mys småsild i årets første måned

  • Det ble eksportert 28 100 tonn sild til en verdi av 310 millioner kroner i januar.
  • Volumet falt med 20 prosent.
  • Verdien falt med 28 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
  • Polen, Nigeria og Nederland var de viktigste markedene for sild i januar.

- Sildeeksporten har vært preget at av det har vært fangstet mye små sild og lite stor sild. Stor sild og filetprodukter produsert av MSC-godkjent sild får gode priser i markedet. På den andre siden ser vi at eksporten av hel fryst sild til for eksempel Nigeria øker på lave priser, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Siste nytt