Rekordmåned for sild

Publisert: av Camilla Klævold

I forhold til august i fjor økte verdien av eksporten med 48 prosent, for makrellen har det vært en nedgang sammenlignet med i fjor

- Norge eksporterte 14 000 tonn sild til en verdi av 210 millioner kroner i august.
- Volumet økte med 24 prosent.
- Verdien økte med 68 millioner kroner, eller 48 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i august.

Eksporten på 210 millioner kroner for august er ny rekord. Den forrige var på 192 millioner kroner fra 2018. Volummessig er det derimot ingen rekord. Den er på over 30 000 tonn fra 1997.

Høye priser
- Det er prisene som driver verdien oppover sammenlignet med fjoråret. Samtidig meldes det om at det er noe mindre etterspørsel i noen markeder og på en del produkter faller prisene fra juli til august, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Økt konsum i Tyskland
I et viktig marked som Tyskland økte konsumet av sild kraftig under koronapandemien, men falt tilbake da pandemirestriksjonene ble opphevet. Nå kan det imidlertid tyde på at konsumet er på vei oppover igjen som følge av prisøkning på matvarer og energi. Konsumet i juli økte med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Hvis vi ser vi på eksporten til de ulike markedene, kan det være store variasjoner fra år til år. Dette henger i hovedsak sammen med at de fleste sildeproduktene er fryste produkter som kan lagres, samt at fangstmønsteret varierer fra år til år, sier Jan Eirik Johnsen.

Nedgang for makrell
- Norge eksporterte 26 900 tonn makrell til en verdi av 464 millioner kroner i august.
- Det er en nedgang i volum på 20 prosent.
- Verdien falt med 5 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Kina, Egypt og Japan var de største markedene for norsk makrell i august.

I år som i fjor ble det en rekordtidlig start for makrellfisket på grunn av en høy kvote og manglende tilgang til å fiske i britisk sone.

Vekst til viktige asiatiske markeder
- Det meldes at det har vært noe varierende kvalitet, noe som er forventet i sommermånedene, men at det samtidig har vært mye makrell av god kvalitet. Dette ser vi også på eksporten der de kvalitetsbevisste asiatiske markedene har kommet godt i gang. Det er en økning i eksporten sammenlignet med fjoråret for viktige markeder som Japan, Sør-Korea, Thailand og Vietnam, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt