Rekordomsetning på makrell i 2021

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er omsatt makrell for 4,7 milliarder kroner gjennom Sildelaget så langt i 2021, noe som er ny omsetningsrekord for denne populære fisken

I 2020 ble det omsatt makrell for 4,2 milliarder og vi er allerede 500 millioner over det beløpet, og vi har fremdeles kvoter igjen i 2021, sier senior rådgiver Roald Oen i Sildelaget

 

Det er store kvantum som er årsaken til rekorden. Med 417 000 tonn makrell omsatt gjennom Sildelaget i år begynner vi også å nærme oss rekordåret 2014 da vi omsatte 432 000 tonn totalt, sier Oen som legger til at i 2014 var snittprisen kr 7,56 for makrell til konsum mot kr 11,43 så langt i år.

 

Den norske flåten har levert rundt 270 000 av kvoten på 304 000 tonn så langt, av det er bare rundt 6 000 tonn tatt i internasjonalt farvann, resten i norsk farvann. Utenlandske fartøy har omsatt rundt 147 000 tonn pr 10.11 i 2021.

 

-  Dette viser at den norske flåten har funnet godt med makrell i norske farvann og fisket har foregått over store områder helt siden fisket begynte så smått etter påske, sier Oen.

 

Tallene for årets fiske viser også et vesentlig større fiske tidligere i sesongen enn tradisjonelt.

 

-I august i fjor var det levert  3 700 tonn makrell, mens tallet for august 2021 er 149 000 tonn. For september hadde vi 14 300 tonn i 2020 mot 83 500 tonn i år mens oktober gikk andre veien med 177 900 tonn i 2020 mot 77 500 tonn i år, sier Oen.

Av årets kvote på 304 648 tonn står det igjen rundt 35 000 tonn, i tillegg kommer fleks. Det er kystgruppen som har mest igjen av sin kvote med rundt 22 700 tonn.

 

-I fjor fisket vi rundt 31 000 tonn makrell i november og 4 000 tonn i desember, så det er fortsatt muligheter for flåten å fiske mer av årets kvote, sier Oen og legger til at det betyr at årets rekord på 4,7 milliarder kan bli enda høyere.

 

-For perioden 2010 til 2019 har den årlige makrellomsetningen økt fra 2,4 milliarder i 2010 til 3,7 milliarder i 20219.  I 2020 endte omsetningen på 4,2 milliarder.  En foreløpig omsetning på 4,7 milliarder pr 10.11 i 2021 viser derfor en meget gledelig utvikling.


-I denne sammenheng er det også naturlig å trekke frem de norske makrellkjøperne sin innsats gjennom året og ikke minst bidragene fra utenlandsleveringene.  At markedene for makrell fortsatt utvikles/utvides bidrar naturligvis også positivt til verdiskapingen fra dette fiskeriet avslutter Oen.

Siste nytt