Resultat fra fangstprøvelotteriet på nett

Publisert: av Camilla Klævold

Nå kan du se resultater fra fangstprøver på "min side" hos direktoratet

Gjennom fangstprøvelotteriet samler Havforskningsinstituttet (HI) inn fangstprøver fra de viktigste fiskeartene. Lotteriet sikrer representative prøver som er spredt over tid og geografiske områder fra forskjellige fartøy. Dette gir mer presis beregning av alderssammensetningen i totalfangsten, og dermed mer presise kvoteråd.

Direktoratet skriver på sine sider at de nå har i samarbeid med HI, laget en løsning som viser resultatet av innleverte fangstprøver i Min side.

Min side på fiskeridir.no er en sikker kommunikasjonskanal mellom Fiskeridirektoratet og den enkelte næringsaktør, og er derfor et naturlig sted for å videreformidle informasjonen om fangstprøvene.

På Min side får du som yrkesfisker blant annet se informasjon om dine fartøy. Det er her du nå vil kunne se resultatet fra dine fangstprøver. Fangstprøvene er registrert med dato og art. Trykker du «Vis» under detaljer vil du få informasjon om fiskens mål, vekt, kjønn og alder.

Informasjonen fra fangstprøvene gir HI mer presise tall om fangstfordelingen (antall per aldersgruppe i totalfangsten), som er de viktigste tallene for bestandsvurdering. Det er derfor viktig at alle fartøy deltar i lotteriet. Presise tall gir bedre kvoteråd.

Logg inn på min side for å se resultat fra dine fangstprøver.

Mer informasjone og kart over prøvetaking her:

Siste nytt