Retningslinjer ved mønstring

Publisert: av Camilla Klævold

Sjøfartdirektoratet har følgende retningslinjer for å sikre mannskapsskifter og dermed også sikre transport av varer og medisiner

Regjeringen har innført strenge tiltak for å bidra til å begrense spredning av koronaviruset. Disse tiltakene påvirker i stor grad skipsfarten. Det er viktig at skip seiler for å kunne sørge for eksport og import av nødvendige varer og medisiner. En viktig brikke i arbeidet med at skip skal seile, er at det legges til rette for å kunne gjennomføre mannskapsskifter på skip så langt det kan forenes med smitteverntiltakene.

Sykdom om bord og mannskap som går langt ut over planlagt arbeidstid og hviletidsbestemmelser, vil i neste omgang kunne føre til at skip må legges i ro, og at mannskap permitteres.

De generelle reiserestriksjonene er supplert med følgende muligheter for gjennomføring av arbeidsreiser for å opprettholde grunnleggende samfunnsfunksjoner:

- arbeidsreiser som skal ivareta grunnleggende transportbehov for samfunnet som skipsfart og annen godstransport, kan gjennomføres mest mulig uhindret
- arbeidsreiser som skal ivareta produksjon av olje og gass på norsk sokkel, kan gjennomføres mest mulig uhindret
- sikre anløp til havn for skip som frakter varer og forsyninger

Sjøfartsdirektoratet vil med dette uttrykke at det er svært viktig å finne snarlige løsninger for trygge mannskapsskifter i norske havner. Det er viktig at mannskapet om bord viser ekstra årvåkenhet med tanke på smitteberedskap om bord, blant annet ved gode hygienetiltak.

Sjøfartsdirektoratet foreslår følgende muligheter:

Mannskap som mønstrer av i Norge
- Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og ikke har symptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene.
- Agenter/rederier skal i andre tilfeller, i påvente av utreise, sørge for å etablere lokale karantenelokasjoner for mannskap uten bopel i Norge.
- Når transport er bekreftet og det er tid for utreise, gjennomfører rederiet etablerte rutiner for å få aktuelt mannskap ut av landet.

Mannskap som skal mønstre på i Norge
For at skip skal seile, må rederiet etablere gode rutiner for å få nødvendig mannskap inn i Norge og videre om bord i fartøyene. Det forventes god planlegging og gode risikovurderinger fra rederiets side for å sørge for at mannskapet kommer om bord med minst mulig risiko for smitte.

Fartøy i nasjonal fart
Mannskap som har symptomer eller mistanke om smitte, må følge vanlige karantene- eller isolasjonsrutiner som er fastsatt av norske myndigheter.

Situasjonen endrer seg raskt, og endringer vil kunne komme i tråd med eventuelle føringer fra overordnet myndighet.

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har gitt sin tilslutning til dokumentet.

Siste nytt