Revidert makrellråd fra ICES

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det reviderte makrellrådet er på 770 358  tonn, opp hele 450 000 tonn fra det opprinnelige kvoterådet på 318 408 tonn

I etterkant av metoderevisjonen på makrellbestanden, har ICES gitt et nytt makrellråd. Dette skriver Havforskningen

Det nye makrellrådet erstatter rådet på 318 408 tonn som ble gitt i fjor høst for fangster i 2019.

 

-Vi registrere det nye rådet fra ICES på makrell og er glad for at bestanden er i bedre forfatning enn det opprinnelige rådet skulle tilsi. Om dette betyr at kyststatene, hver for seg eller sammne, vil gjøre noe med allerede fastsatte kvoter gjenstår å se, sier salgsdirektør Knut Torgnes ved Norges Sildesalgslag 


Historisk bestandsutvikling
I ICES’ reviderte beregningsmetode er gytebestanden for makrell justert opp fra 2,35 millioner tonn til om lag 4,2 millioner tonn. Det er beregnet at gytebestanden har økt siden rundt 2006 med et maksimum i 2014. Siden er bestanden gradvis blitt mindre.

– Fiskedødeligheten har gått nedover fra høye nivåer på midten av 2000-tallet, men er fortsatt høy. Det har kommet en rekke sterke årsklasser på 2000-tallet. Etter 2012 er årsklassene estimert til å være over gjennomsnittet, forteller bestandsansvarlig Leif Nøttestad.


Bakgrunnen for det reviderte rådet
Høsten 2018 prøvde WGWIDE ut andre beregninger for makrellbestanden. Disse indikerte en større bestand og var også sannsynlige.

HI valgte å kommentere kvoterådet for 2019. Der pekte vi på funnene i WGWIDE, stor usikkerhet og behovet for en ekstraordinær metoderevisjon.

4.-7. mars 2019 møttes 30 forskere fra 15 nasjoner i Nederland for å revidere beregningsmetoden.

Havforskningsinstituttet har bidratt betydelig i revisjonsarbeidet siden forrige bestandsrådgiving i høst.

ICES publiserte resultatene fra metoderevisjonen for makrellbestanden i april. I etterkant ba Norge ved Nærings og Fiskeridepartementet (NFD) om et nytt revidert kvoteråd for makrell for 2019.

ICES-arbeidsgruppen utarbeidet et nytt revidert makrellråd som er behandlet i den rådgivende konseptgruppen (ADG).

Endelig beslutning ble tatt i ICCES rådgivningskomité (ACOM).


Siste nytt