Riksrevisjonens kvoterapport på høring

Publisert: av Camilla Klævold

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket kan i dag følges live fra Stortinget

Riksrevisjonen la i april frem en omfattende rapport etter å ha gransket hvordan det norske kvotesystemet ivaretar viktige fiskeripolitiske prinsipper vedtatt av Stortinget.

I rapporten konkluderte Riksrevisjonen med at endringene gjort i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 har ført til økt lønnsomhet for fiskeflåten, samtidig som sentrale fiskeripolitiske mål har blitt utfordret.

Rapporten viser til økt eierkonsentrasjon i flåten, at kvoterettigheter i mindre grad eies av registrerte fiskere, at fartøyene blir større og færre og kobling mellom fartøy og kvoter svekkes.

Riksrevisjonen mener det også er sterkt kritikkverdig at departementet ikke utreder endringer i kvotesystemet tilstrekkelig, før de blir gjennomført.

Fiskeri-Norge er nå invitert til å legge frem sine syn.


Se høringen her:

Les mer om rapporten her:

Siste nytt