Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Riksrevisjonen har i dag lagt frem sin rapport der de har undersøkt myndighetenes forvatning av adgangen til kyst- og havfiske

Les eller last ned rapporten HER

 

Målet med undersøkelsen er å vurdere hvordan kvotesystemet ivaretar prinsipper for fiskeripolitikken.

Undersøkelsen omhandler blant annet

 • hvordan kvotesystemet fungerer
 • endringer i kvotesystemet i perioden 2004 til 2018
 • i hvilken grad endringer i kvotesystemet har påvirket lønnsomheten i næringen, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskapet til fartøyene, hvem som har tillatelsene til å fiske, flåtestrukturen og rekrutteringen til fiskeryrket


I rapporten peker Riksrevisjonene på følgende hovedfunn:

 • Endringene i kvotesystemet i perioden 2004–2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten.
 • Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret ved at:
  • Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.
  • Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.
  • Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.
  • Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt.
  • Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.
 • Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere.
 • Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn.
 • Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet.
 • Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet.


Les eller last ned rapporten HER


Siste nytt