Risikovurdering v/kontroll for 2021 vedtatt

Publisert: av Camilla Klævold

Direktoratet, Kystvakten har sammen med salgslagene vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for fiskerikontroll

Dette skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Fiskerikontrollen skal være risikostyrt. Nasjonal strategisk risikovurdering er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen og beskriver risikostyringsmodellen som kontrollmyndighetene skal følge.

Hovedmålene med fiskerikontrollen i 2021 er å sikre etterlevelse av:

a. Deltakerlovens bestemmelser,
b. Ilandføringsplikten, og
c. Kravene til korrekt registrering av ressursuttaket.

Fiskerikontrollens oppgave er å sikre etterlevelse ved at de som utøver fiske har adgang til å delta, at all fangst tas til land og at alt som landes registreres korrekt, slik at en etterrettelig registrering av ressursuttaket sikres og miljøavtrykket dokumenteres.

– Dette er et viktig premiss for bærekraftig forvaltning, noe også markedene for våre fiskeprodukter krever sier konstituert fiskeridirektør, Per Sandberg.

For å nå hovedmålene skal Fiskeridirektoratets regioner, Kystvakten og salgslagene i 2021 særlig prioritere risikobasert tilstedeværelse i vinterfisket etter torsk og de pelagiske fiskeriene. Videre skal journalkravet følges opp.

Siste nytt