Rundskriv 34/20

Publisert: av Line Dale Nilsson

Omsetning av nvg-sild fisket på dispensasjonsordning for pumping direkte fra not til føringsfartøy / omsetning av låssatt nvg-sild som fiskes i samme område

Norges Sildesalgslag viser til J-165-2020: "Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fiske etter norsk vårgytende sild".

Norges Sildesalgslag har satt følgende rammer for omsetning av sild som fiskes etter forskriften, og for fangster som fiskes og låssettes i samme område som fiske på nevnte ordning foregår:

Les hele rundskriv 34/20 her:

Siste nytt