Rungende "ja" for sammenslåing

Publisert: av Camilla Klævold

Alle de åtte årsmøtene i Fiskarlaget har vedtatt å gå for en forenkling av organisasjonsstrukturen

-Fredag 28. oktober er en merkedag i Norges Fiskarlags historie. Dette sier leder Kåre Heggebø etter det siste årsmøtet gjorde sitt vedtak.

Dette skriver Fiskarlaget på sine nettsider: -Det har vært lagt ned et omfattende arbeid for å få den nye modellen på plass. Jeg mener vi nå vil få en fremtidsrettet struktur som vil gi fiskerne et bedre tilbud og styrke Fiskarlaget samlet sett, sier Kåre Heggebø.

Torsdag og fredag ble de to siste årsmøtene i rekken holdt.

Torsdag gjorde årsmøtet i Fiskarlaget Vest et enstemmig vedtak, som ble fulgt opp fredag av et enstemmig Sør-Norges Notfiskarlag.

Lederen i Fiskarlaget roser arbeidet som har vært gjort i alle ledd i prosessen og sier det spesielt har vært lagt ned et stort og viktig arbeid i de to forhandlingsutvalgene.

-Utvalgene har vært sammensatt av tillitsvalgte som har lagt ned et omfattende arbeid. Vi har også fått uvurderlig bistand fra de i alt tre eksterne forhandlingsledere som har lagt sin erfaring og klokskap inn på bordet, noe vi er svært takknemlig for, sier Kåre Heggebø.

Johán H. Williams (nord) og Knut Torgnes (sør) var positive til å bistå Fiskarlagets tillitsvalgte i arbeidet og de to loste prosessen i mål. I startfasen var det Vidar Ulriksen som ledet arbeidet i sør. Han ble som kjent statssekretær da regjeringen Støre ble satt sammen.  

Lokalnivået viktig
Kåre Heggebø peker på at det i årsmøtene særlig har vært spørsmål om utviklingen av organisasjonen på lokallagsnivå.

-Det er alltid krevende å gjennomgå endringsprosesser, og det er flere som har vært opptatt av lokallagenes rolle og framtid. Jeg både håper og tror at vi skal lykkes med endringen, og at våre medlemmer skal oppleve at det totale tilbudet blir bedre ved de endringene vi nå gjør.

Nødvendige grep
Kåre Heggebø beskriver de grepene som nå er vedtatt som svært viktige.

-Ja, dette nøler jeg ikke med å definere som en milepæl i vår historie. Vi har, til liks med mange andre deler av organisasjonslivet i samfunnet, i praksis hatt en løpende organisasjonsprosess siden vi ble stiftet. Fiskarlaget har jevnlig justert vår struktur. De nye grepene frigjør ressurser ved at vi går fra å sørve åtte styrer og ned til to i den regionale organiseringen vår. Samordning av saksoppfølging vil frigjøre ressurser til å arbeide enda mer direkte for våre medlemmers interesser, påpeker Heggebø.

Dette har skjedd
Årsmøtene i til sammen åtte organisasjonsledd har i høst bestemt at organisasjonsstrukturen tas ned i antall og dermed også effektiviseres. Sist ut var de to møtene i Bergen denne uka, der Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Notfiskarlag har sluttet seg til flertallsvedtakene i de andre seks medlemslagene om å gå for en ny organisasjonsmodell.

Medlemslagene i Norges Fiskarlag har vedtatt å etablere et Nord Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag. Sammen med Fiskebåt vil de tre fremtidige medlemsleddene utgjøre medlemsorganisasjonene i Norges Fiskarlag.

Det legges opp til at alle ansatte i dagens lag blir med videre i de nye regionlagene, og kontorstrukturen skal opprettholdes.


Les mer om veien videre hos Fiskarlaget:

Siste nytt