Samarbeid om risikovurdering

Publisert: av Roar Bjånesøy

Onsdag 10 og torsdag 11 november gjennomførte Sildelaget arbeidsmøte med Fiskeridirektoratet og Kystvakten innenfor risikovurdering

-Arbeidsmøtet ble i denne omgang avholdt i Sildelagets lokaler og deltakerne fikk også et godt innblikk i den daglige driften her hos oss, sier Tony Hatland, Leder for kontrollavdelingen i Sildelaget.

Sildelaget er innlemmet i et samarbeid mellom myndigheter og næringen hvor det enkelte fiskeri risikovurderes og planlegging av ressursbruken gjennomføres og der finnes en tilsvarende gruppe for hvitfisknæringen.

Nasjonal operasjonell risikogruppe pelagisk,  ble opprettet i 2017, og ser på ulike problemstillinger innenfor de forskjellige fiskeriene. Hensikten med gruppen er å sikre lik forståelse av utfordringer med de forskjellige fiskeriene og ikke minst å benytte ressursene innenfor kontroll på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, sier Hatland.

Føringen for de operasjonelle risikogruppene er gitt i Nasjonal Strategisk Risikovurdering (NSRV).

Sildelagets inspektører har et operativt ansvar for fiskerikontroll innenfor sine ansvarsområder og følger opp forretningsregler og kvalitetsfastsettelse, men har også et ansvar for å følge opp hovedmålene omtalt i den Nasjonale risikovurderingen innenfor pelagisk sektor, sier Hatland

Arbeidsgruppen arbeider  kontinuerlig og følger opp fokusområder og arbeidsmetodikk hvor økt forståelse og kvalitet på arbeidet er noen av hovedpunktene for gruppen.

Siste nytt