Seks nye havner får støtte

Publisert: av Roar Bjånesøy

Regjeringen gir 37 millioner kroner i tilskudd til seks nye havneprosjekter, fra Kristiansand Havn i sør til Tromsø Havn i nord

Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringen vil ha mer kystutvikling og sjøtransport. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner er et svært treffsikkert virkemiddel. Her kan staten bidra til at vi får realisert gode prosjekter i havnene som gjør logistikken bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

For 2023 er det søkt om støtte til 24 prosjekter, og alle prosjektene har samlet sett søkt om rett i overkant av 400 millioner kroner.

– Ordningen har vist seg å være veldig populær. Noe av det første regjeringen gjorde var styrke tilskuddsordningen, som nå er på 98 millioner kroner. I det reviderte statsbudsjettet har vi nå økt rammene i ordningen ytterligere med 20 millioner kroner, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Kystverket forvalter tilskuddsordningen. Pengene deles ut i to omganger. Søknader til ettårige prosjekter blir behandlet først, etterfulgt av søknader til toårige prosjekter. Kystverket har nå behandlet søknadene til de ettårige prosjektene, og forventer å fatte vedtak på de toårige prosjektene innen begynnelsen av juli.

Søker

Tilsagn

Tromsø Havn KF

12 456 000

Bergen Havn AS

7 974 400

Kristiansund Base AS

6 824 000

Kristiansand Havn IKS - Lagmannsholmen

3 866 244

Fjordbase AS

3 520 000

Kristiansand Havn IKS - Caledonien

3 000 000

 

37 640 644

Bakgrunn:

Tilskuddsordningen kan delfinansiere investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring, som vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av de støtteberettigede kostnadene, men begrenset oppad til det som kreves for å realisere prosjektet. Havneanleggene som mottar tilskudd må være offentlig tilgjengelige. 

Siste nytt