Sett lodde flere steder

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rødholmen, som var "speiderfartøy" for Vendla på det pågående loddetoktet har avsluttet sin del av toktet 

I følge opplysninger fra fartøyet har de sett lodde på vestlige og østlige områder, altså Ingøy-djupet, nord for Nordkapp og nord for Båtsfjord. Vendla ligger nå rundt 45 mil nord for Båtsfjord og har enda litt igjen av toktet. 

Nærings- og fiskeridepartementet innvilget søknaden fra Sildelaget om å bruke 1,2 millioner av inndratte midler til å finansiere et letefartøy i tillegg til Vendla som er innleid av Havforskningen. Tilbakemeldinger er at det har vært veldig nyttig med et speiderfartøy slik at Vendla lettere kan gå på lodde forekomster for å ta prøver osv.

Et lite skår i gleder er at Rødholmen ikke fikk fiske de 150 tonnene med lodde som var igjen av avsettingen til forskningskvote på lodda for 2019, som en del finansiering av "speider-toktet"

-Når situasjonen er som den er, med en tilgjengelig kvote på 150 tonn så burde vi ha fått fisket den, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget. Han mener at selv om det er et lite kvantum å by markedet, så kunne det bidratt til aktivitet på et anlegg og produkter til å tilby et marked som er veldig interessert i lodde. 

-Det hadde og vært nyttig å tatt prøver av åte, modning og kvalitet av en litt større fangst enn det de skal ta med Vendla, sier Torgnes og beklager at det ikke kom et positivt svar på søknaden om å fiske forskningskvoten før Rødholmen avsluttet sin toktdel

Her er litt mer om loddetoktet og så kommer det mer fra Havforskningen når Vendla har avsluttet toktet.

Siste nytt