Signerer frihandelsavtale med Storbritannia

Publisert: av Camilla Klævold

Næringsministeren undertegnet frihandelsavtalen med Storbritannia i London i dag

Avtalen er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen skriver departementet.

- Jeg er glad for å være i London for å undertegne frihandelsavtalen på vegne av Norge. Mange nordmenn har et nært forhold til Storbritannia, både i hverdagslivet og i næringslivet. Vi har jobbet på spreng for at det skal fortsette slik. Dagens undertegning er historisk og et viktig steg videre i vårt forhold til Storbritannia etter brexit, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Frihandelsavtalen sikrer at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene. Norske industribedrifter får blant annet videreført tollfriheten som har vært inn til Storbritannia i mer enn 60 år.

Norge har også oppnådd videreføring av alle tidligere tollpreferanser for sjømat og forbedret markedsadgang for enkelte viktige sjømatprodukter.

- Det har vært viktig å få på plass en avtale som skaper forutsigbarhet for næringslivet og sikrer frihet for den enkelte. Den sørger for at Norge fortsatt har muligheten til å opprettholde, og konkurrere om markedsandeler i ett av våre viktigste eksportmarkeder, samtidig som enkelte viktige rettigheter for forbrukerne blir ivaretatt, sier Nybø.

Frihandelsavtalen favner bredere enn frihandelsavtalene vi har gjennom EFTA-samarbeidet. Den inneholder blant annet egne kapitler om små og mellomstore bedrifter, yrkesgodkjenning og digital handel.

Frihandelsavtalen etablerer et viktig rammeverk for å støtte opp under og videreutvikle et økonomisk samarbeid til en samlet verdi av over 500 milliarder kroner. Samhandelen, investeringene og næringssamarbeidet bidrar til økt verdiskaping, sysselsetting og innovasjon i Norge.

Les mer her:

Siste nytt