Sild og makrell som ikke selger seg selv

Publisert: av Roar Bjånesøy

Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget, presiserer litt om kronikken som var publisert hos oss og andre steder forrige uke.

Av Paul Oma, adm. dir i Norges Sildesalgslag

Jeg er blitt gjort kjent med at ytringen Sildelaget nylig hadde omkring markedsføring av pelagisk fisk har blitt oppfattet som kritikk (eller verre enn som så) av noen av våre samarbeidspartnere gjennom mange år, kunder og eksportører av pelagisk fisk.

La meg slå det fast med en gang; Sildelaget har den aller største respekt for våre kunder, sjømateksportører og -produsenter som i år-tier har gjort en utrettelig innsats både ute og hjemme. Det er ingen i Sildelaget som går rundt og tror at vi ville opplevd rekordhøye priser på makrell til fiskerne i disse dager uten den jobben som eksportørene, enten alene eller sammen med Sjømatrådet, har gjort.

Vi har samarbeidet, og ønsker fortsatt samarbeid med eksportørene der en felles innsats ute i markedene kan gjøre en forskjell. Det er nettopp gjennom en årelang innsats at norsk sjømat har fått det globale renommé den har – og fortjener. Sjømatrådet og andre har fortalt om norsk sjømat, kvaliteten på norsk sjømat, latt verden få smake norsk sjømat og gjort det billedlig fra hvor denne sjømaten kommer, nemlig rene og kalde farvann, noe som gjør sjømaten førsteklasses. Det mener vi er viktig også fremover.

Kronikken som blant annet ble publisert på Fiskeribladets nettsider på søndag 14. oktober hadde til hensikt å fortelle om hvorfor Sildelaget føler seg tvunget til å bidra med egne midler til markedsføring i 2019. Grunnen er at norske myndigheter ikke ønsker å øke markedsavgiften for pelagisk fisk. For oss ligger det i tiltaket en stor anerkjennelse av den jobben som har blitt gjort i mange år av våre kunder, eksportører og Sjømatrådet. Vi burde selvsagt fått denne anerkjennelsen med i kronikken, men hensikten med kronikken var en annen.

Pelagiske fiskere forstår verdikjeden, og vi vet at prisen vi får på første hånd er helt avhengig av hvilke verdier som konsumentmarkedet er villig til å betale for de produktene Sildelagets dyktige kunder tilbyr. Markedsføring betyr en forskjell. Det forstår fiskerne, og derfor tar Sildelaget et ansvar for markedsføringen av pelagisk fisk, som vi mener myndighetene burde tatt.

 

Les hele kronikken her: 

 

 

Siste nytt