Sild til Europa, makrell til østen

Publisert: av Roar Bjånesøy

199 000 tonn sild er eksportert så langt i år, i hovedsak til Tyskland, Polen og Litauen. 93 300 tonn eksportert makrell har hatt de største markedene i Japan, Kina og Sør-Korea

For både sild og makrell har det vært nedgang så langt i år på verdi, for makrellen har det og vært volum nedgang mens det for sild har blitt eksportert 13% mer enn på samme tid i fjor, skriver Sjømatrådet.

Hittil i år har Norge eksportert 199 000 tonn sild for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 13 prosent og en nedgang i verdi på 6 prosent eller 103 millioner kroner. I september har Norge eksportert 18 000 tonn sild til en verdi av 179 millioner kroner. Det er en volumøkning på 50 prosent, mens verdien økte med 28 prosent eller 39 millioner kroner. De største markedene for sild hittil i år har vært Tyskland, Polen og Litauen.

- Sildekvotene i Nordsjøen har gått opp, noe som har gitt utslag i form av en volumvekst for september måned sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.


Hittil i år har Norge eksportert 93 300 tonn makrell for 1,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 31 prosent, mens verdien falt med 27 prosent eller 463 millioner kroner. I september har Norge eksportert 7 000 tonn makrell til en verdi av 105 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 74 prosent, mens verdien falt med 68 prosent eller 225 millioner kroner. De største markedene for makrell hittil i år har vært Japan. Kina og Sør-Korea.

- Den reduserte eksporten forklares av lav tilgjengelighet og dårlige fangstforhold, som har gitt oss en forsinket start på fangstsesongen for makrell, sier Paul T Aandahl.

Siste nytt