Silda er sen på gytevandringen og holder til mer i nord

Publisert: av Roar Bjånesøy

Gytetoket til Havforskningen har så langt vist at de større mengdene med storsild ennå står utenfor Røst.

Vendla og Eros er for tiden på gytetokt etter NVG-sild.

– Vi traff silda ved Træna som i fjor, men det var mye mindre av den, akustisk målt, akkurat her i år, sammenlignet med i fjor. Akustiske registreringer med mer betydelige verdier ble ikke observert før vi var på Røsttunga i går, forteller toktleder Are Salthaug til Fiskeribladet.

– Trålprøver viste at det dreide seg om stor sild. Basert på dette kan det sies at den store, gamle silda står noe lenger nord i år, sammenlignet med i fjor. Gytevandringen er derfor sen, som i fjor, muligens enda senere i år, sier toktlederen til Fiskeribladet.

Salthaug sier han forventer at silda siger sørover forbi Trøna før den gyter, men de har så langt ikke målt fart og retning poå stimene de har sett nærmere på.

Salthaug har notert seg det samme som fiskerne har fortalt om når det gjelder større sild i kanten, vest-nordvest av Røst, og mindre sild lenger nord utenfor Vesterålen og nord av Andenes.

– Jeg er enig med fiskerne i at den store silda trolig kommer fra vest i havet og at den mindre silda kommer fra overvintringsområdene i Kvænangen og ute i havet nord for Andenes. Den mindre silda er nok dominert av 2016-årsklassen som nå også er dominerende i gytebestanden, forteller toktlederen til Fiskeribladet..

Les hele saken på Fiskeribladet her: 

 

Siste nytt